Sáng ngày 20/5/2021, với sự chỉ đạo của BGH trường mầm non Tích Giang, Ban chấp hành công đoàn nhà trường đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà trưởng ở cả 3 khu. Nhằm chuẩn bị cho ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026