Năm học 2021- 2022 là một năm hoc thật đặc biệt vì ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covit 19 làm cho học sinh không thể tới trường đươc. Tuy nhiênđược sự quan tâm, chỉ đạo tận tình của Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phúc Thọ, sự quan tâm của Đảng Ủy, Ủy Ban Nhân xã Tích Giang, và đặc biệt là sự nỗ lực, đoàn kết của đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường,  sự kết nối của phụ huynh, học sinh. Ngày 07 tháng 01 năm 2022 trường mầm non Tích Giang đã tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022 qua phần mềm zoommeting.

Hôm nay, ngày 07 tháng 01 năm 2022 trường mầm non Tích Giang long trọng tổ chức "Hội nghị sơ kết học kỳ I". Để nhìn nhận, đáng giá kết quả thực hiện kế hoạch trong học kỳ vừa qua nhằm phát huy những thế mạnh đã đạt được và khắc phục những điểm còn hạn chế nhằm góp phaanvv thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. 

 

                                                                                              ( Một số hình ảnh của hội nghị sơ kết)./