Hôm nay, ngày 12/09/2020 trường mầm non Tích Giang long trọng tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2020- 2021.

Căn cứ hướng dẫn số 2870/HDLT: SGDĐT - CĐN Ngày 01/09/2020 của Sở giáo dục và đào tạo và Công đoàn ngành về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm học 2020 - 2021; Kế hoạch số 403/KHLT - PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 09/09/2020 về việc phối hợp công tác giữa PGD&ĐT và Liên đoàn lao động huyện năm học 2020-2021;

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 404/HDLT- PGD&ĐT- LĐLĐ ngày 09/09/2020 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm học 2020- 2021 của Phòng GD&ĐT và Liên đoàn lao động huyện Phúc Thọ.

Hôm nay, ngày 12/10/2020  trường mầm non Tích Giang long trọng tổ chức hội nghị CCVC năm học 2020- 2021, nhằm đánh giá kết quả các hoạt động trong năm học 2019 - 2020 và xây dựng các biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021. 

Tham dự hội nghị có đ/c Trương Thị Hằng bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường; Đ/c Nguyễn Thu Huyền phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường; Đ/c Hà Thị Thông chủ tịch công đoàn nhà trường cùng toàn thể các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có mặt đầy đủ.

Với tinh thần tập chung dân chủ các đại biểu đã tích cực phát biểu đóng góp ý kiến cho báo cáo của nhà trường được hoàn thiện và góp phần cho hội nghị CCVC thành công rực rỡ.