TRƯỜNG MN TÍCH GIANG THÔNG BÁO TUYỂN SINH.

NĂM HỌC 2022 - 2023.

Căn cứ vào kế hoạch số 243/KH - PGDĐT ngày 17/5/2022 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Phúc Thọ về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6;

Căn cứ vào tình hình thực tế kết quả điều tra số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn xã Tích Giang;

Trường mầm non Tích Giang thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023 như sau: