Nhằm đảm bảo cho việc chăm sóc giáo dục trẻ không bị gián đoạn vì dịch COVID -19. Trường mầm non Tích Giang tiếp tục ứng dụng phần mềm zoom trong công tác dạy và học của trẻ đối với tất cả các nhóm lớp.