Trong không khí từng bừng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. trường mầm non Tích Giang tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/11

Hưởng ứng phòng chào thi đua chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trường mầm non tích Giang tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thao giảng các hoạt động thuộc lĩnh vực phát triển thẩm mỹ nhằm tạo hứng thú, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho giáo viên, nhân viên trong toàn trường. 

Kết thúc mùa thao giảng năm 2019 tập thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã đạt được những kết quả cao, thiết thực nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.