Ngày 06/12/2019 trường mầm non Tích Giang tổ chức kiến tập chuyên đề " Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ năm học 2019 - 2020". Tham dự buổi kiến tập có các đồng chì trong BGH cùng tòa thể các đồng chí giáo viên trường mầm non Tích Giang.

                                                                                                                          Cô và trẻ lớp nhà trẻ D1

Tham dự buổi kiến tập các đồng chí giáo viên đã được chứng kiến 4 hoạt động tạo hình ở 4 độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo lớn với những đề tài khác nhau.