Dưới sự  dẫn dắt và ủng hộ của các đ/c trong BGH nhà trường cùng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân các cô giáo. Các cô  đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được kết quả cao trong hội thi " Dấu ấn tài năng". Xin chúc mừng các thí sinh của nhà trường./