Tổ chức Hội thi online “Dấu ấn tài năng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non ngành GDĐT Phúc Thọ năm học 2021-2022

Trường MN Tích Giang triển khai Hội thi "Dấu ấn tài năng bằng hình thức trực tuyến tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

Qua thời gian gửi bài nhà trường đã chấm và lựa chọn được 5 tác phẩm dự thi tiêu biểu để gửi dự thi cấp huyện